Cười

Mới nhất

    Trang: 1/1

    Xem nhiều

    Lại đánh trống lảng

    Lại đánh trống lảng

    Tý và Tèo gặp nhau trong vài giờ trước thời khắc giao thừa. Câu chuyện đang xôm tụ thì Tèo hỏi: "Nhân dịp đầu năm mới, ông ước điều gì?".