Nhìn xa và nhìn gần

  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Google+
  • Chia sẻ FB
  • Email
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận

Sửu và Dần vốn là bạn chí cốt cùng xóm. Một hôm Sửu dẫn một cô gái về nhà để ra mắt phụ huynh.

Sau buổi ra mắt, Sửu hỏi Dần: "Mày thấy cô người yêu của tao thế nào?".

"Nhìn xa tao thấy nàng ấy mi nhon".

"Thế còn nhìn gần".

"À, nhìn gần tao lại thấy nàng ấy mỏ nhọn".

Tin tức cùng chuyên mục